Objekti 7

Të lira:

X

Njësia 101

Numër

101

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

25.4

Sipërfaqja

250.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 101

X

Njësia 102

Numër

102

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

249.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 102

X

Njësia 103

Numër

103

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

223.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 103

X

Njësia 104

Numër

104

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

275.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 104

X

Njësia 105

Numër

105

Kati

1

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

222.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 105

X

Njësia 106

Numër

106

Kati

1

Tipi

3+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

278.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 106

X

Njësia 107

Numër

107

Kati

1

Tipi

3+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

248.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 107

X

Njësia 108

Numër

108

Kati

1

Tipi

2+2 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

289.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 108

X

Njësia 201

Numër

201

Kati

2

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

249.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 201

X

Njësia 202

Numër

202

Kati

2

Tipi

2+1 TH

Terasa

-

Sipërfaqja

244.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 202

X

Njësia 203

Numër

203

Kati

2

Tipi

2+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

181.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 203

X

Njësia 204

Numër

204

Kati

2

Tipi

2+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

136.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 204

X

Njësia 205

Numër

205

Kati

2

Tipi

1+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

90.3

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 205

X

Njësia 206

Numër

206

Kati

2

Tipi

2+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

142.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 206

X

Njësia 207

Numër

207

Kati

2

Tipi

4+1 LOFT

Terasa

-

Sipërfaqja

222.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 207

X

Njësia 301

Numër

301

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

214.1

Sipërfaqja

216.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 301

X

Njësia 302

Numër

302

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

47.7

Sipërfaqja

208.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 302

X

Njësia 303

Numër

303

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

200.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 303

X

Njësia 304

Numër

304

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

101.1

Sipërfaqja

206.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 304

X

Njësia 401

Numër

401

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

209.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 401

X

Njësia 402

Numër

402

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.3

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 402

X

Njësia 403

Numër

403

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.3

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 403

X

Njësia 404

Numër

404

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

219.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 404

X

Njësia 501

Numër

501

Kati

5

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

195.3

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 501

X

Njësia 502

Numër

502

Kati

5

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

249.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 502

X

Njësia 503

Numër

503

Kati

5

Tipi

3+1

Terasa

89.3

Sipërfaqja

261.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 503

X

Njësia 601

Numër

601

Kati

6

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

195.3

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 601

X

Njësia 602

Numër

602

Kati

6

Tipi

3+1

Terasa

14.4

Sipërfaqja

227.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 602

X

Njësia 603

Numër

603

Kati

6

Tipi

3+1

Terasa

14.4

Sipërfaqja

239.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 603

X

Njësia 701

Numër

701

Kati

7

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

195.3

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 701

X

Njësia 702

Numër

702

Kati

7

Tipi

3+1

Terasa

19.3

Sipërfaqja

227.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 702

X

Njësia 703

Numër

703

Kati

7

Tipi

3+1

Terasa

19.3

Sipërfaqja

239.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 703

X

Njësia 801

Numër

801

Kati

8

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

197.3

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 801

X

Njësia 802

Numër

802

Kati

8

Tipi

3+1

Terasa

15.2

Sipërfaqja

188.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 802

X

Njësia 803

Numër

803

Kati

8

Tipi

3+1

Terasa

15.5

Sipërfaqja

216.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 803

X

Njësia 901

Numër

901

Kati

9

Tipi

3+1 PH/2

Terasa

144.5

Sipërfaqja

251.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 901

X

Njësia 902

Numër

902

Kati

9

Tipi

3+1 PH/2

Terasa

121.7

Sipërfaqja

253

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 902

HyrjaPremiumOrientimiTipiSiperfaqja (Bruto)Terasa e gjelbert
101 - JL 2+1 TH 250.2 m2 25.4m2
102 - JL 2+1 TH 249.1 m2 -
103 - VP 2+1 TH 223.8 m2 -
104 - VP 2+1 TH 275.4 m2 -
105 - JL 2+1 TH 222.5 m2 -
106 - JL-JP 3+1 TH 278.7 m2 -
107 - VP-JP 3+1 TH 248.5 m2 -
108 - VP 2+2 TH 289.9 m2 -
201 - JL 2+1 TH 249.2 m2 -
202 - JL 2+1 TH 244.4 m2 -
203 - VP 2+1 LOFT 181.4 m2 -
204 - VP 2+1 LOFT 136.2 m2 -
205 - JL 1+1 LOFT 90.3 m2 -
206 - JL-JP 2+1 LOFT 142.9 m2 -
207 - VP-JP 4+1 LOFT 222.6 m2 -
301 - VL-VP 3+1 TIPI A 216.8 m2 214.1m2
302 - JL-VL 3+1 TIPI A 208.9 m2 47.7m2
303 - JP-JL 3+1 TIPI A 200.7 m2 -
304 - VP-JP 3+1 TIPI A 206.1 m2 101.1m2
401 - VP-VL 3+1 TIPI A 209.2 m2 -
402 - VL-JL 3+1 TIPI A 204.3 m2 -
403 - JL-JP 3+1 TIPI A 204.3 m2 -
404 - JP-VP 3+1 TIPI A 219.6 m2 -
501 - VP-VL 2+1 195.3 m2 -
502 - JL-VL 3+1 249.5 m2 -
503 - JL-JP 3+1 261.2 m2 89.3m2
601 - VP-VL 2+1 195.3 m2 -
602 - JL-VL 3+1 227.4 m2 14.4m2
603 - JL-JP 3+1 239.4 m2 14.4m2
701 - VP-VL 2+1 195.3 m2 -
702 - JL-VL 3+1 227.4 m2 19.3m2
703 - JL-JP 3+1 239.1 m2 19.3m2
801 - VP-VL 2+1 197.3 m2 -
802 - JL-VL 3+1 188.6 m2 15.2m2
803 - JL-JP 3+1 216.6 m2 15.5m2
901 - JL-VL-VP 3+1 PH/2 251.1 m2 144.5m2
902 - JL-JP-VP 3+1 PH/2 253 m2 121.7m2