Objekti 4

Të lira:

X

Njësia 301

Numër

301

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

78.3

Sipërfaqja

231.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 301

X

Njësia 302

Numër

302

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

135.6

Sipërfaqja

203.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 302

X

Njësia 303

Numër

303

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

43.8

Sipërfaqja

206.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 303

X

Njësia 304

Numër

304

Kati

3

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

133.2

Sipërfaqja

235.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 304

X

Njësia 401

Numër

401

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

210

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 401

X

Njësia 402

Numër

402

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 402

X

Njësia 403

Numër

403

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 403

X

Njësia 404

Numër

404

Kati

4

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

212.1

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 404

X

Njësia 501

Numër

501

Kati

5

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

212.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 501

X

Njësia 502

Numër

502

Kati

5

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 502

X

Njësia 503

Numër

503

Kati

5

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 503

X

Njësia 504

Numër

504

Kati

5

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

209.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 504

X

Njësia 601

Numër

601

Kati

6

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

210

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 601

X

Njësia 602

Numër

602

Kati

6

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 602

X

Njësia 603

Numër

603

Kati

6

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 603

X

Njësia 604

Numër

604

Kati

6

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

212.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 604

X

Njësia 701

Numër

701

Kati

7

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

212.6

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 701

X

Njësia 702

Numër

702

Kati

7

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 702

X

Njësia 703

Numër

703

Kati

7

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 703

X

Njësia 704

Numër

704

Kati

7

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

209.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 704

X

Njësia 801

Numër

801

Kati

8

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

210

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 801

X

Njësia 802

Numër

802

Kati

8

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 802

X

Njësia 803

Numër

803

Kati

8

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

204.8

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 803

X

Njësia 804

Numër

804

Kati

8

Tipi

3+1 TIPI A

Terasa

-

Sipërfaqja

212.4

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 804

X

Njësia 901

Numër

901

Kati

9

Tipi

3+1 PH 1

Terasa

60.8

Sipërfaqja

313.2

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 901

X

Njësia 902

Numër

902

Kati

9

Tipi

3+1 PH 1

Terasa

60.2

Sipërfaqja

314.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 902

X

Njësia 1001

Numër

1001

Kati

1

Tipi

3+1 PH

Terasa

35

Sipërfaqja

192.5

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 1001

X

Njësia 1002

Numër

1002

Kati

1

Tipi

3+1 PH

Terasa

34.7

Sipërfaqja

191.9

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJESIA 1002

HyrjaPremiumOrientimiTipiSiperfaqja (Bruto)Terasa e gjelbert
301 - VL-VP 3+1 TIPI A 231.5 m2 78.3m2
302 - JL-VL 3+1 TIPI A 203.1 m2 135.6m2
303 - JP-JL 3+1 TIPI A 206.7 m2 43.8m2
304 - VP-JP 3+1 TIPI A 235.6 m2 133.2m2
401 - VP-VL 3+1 TIPI A 210 m2 -
402 - VL-JL 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
403 - JL-JP 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
404 - JP-VP 3+1 TIPI A 212.1 m2 -
501 - VL-VP 3+1 TIPI A 212.6 m2 -
502 - JL-VL 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
503 - JP-JL 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
504 - VP-JP 3+1 TIPI A 209.8 m2 -
601 - VP-VL 3+1 TIPI A 210 m2 -
602 - VL-JL 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
603 - JL-JP 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
604 - JP-VP 3+1 TIPI A 212.4 m2 -
701 - VL-VP 3+1 TIPI A 212.6 m2 -
702 - JL-VL 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
703 - JP-JL 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
704 - VP-JP 3+1 TIPI A 209.8 m2 -
801 - VP-VL 3+1 TIPI A 210 m2 -
802 - VL-JL 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
803 - JL-JP 3+1 TIPI A 204.8 m2 -
804 - JP-VP 3+1 TIPI A 212.4 m2 -
901 - VP-VL-JL 3+1 PH 1 313.2 m2 60.8m2
902 - JL-JP-VP 3+1 PH 1 314.7 m2 60.2m2
1001 - VP-VL-JL 3+1 PH 192.5 m2 35m2
1002 - JL-JP-VP 3+1 PH 191.9 m2 34.7m2