Përmbajtja e Projektit

Parkingjet

Kompleksi “INTERNATIONAL RESIDENCE” është projektuar në atë formë që të ketë hapësirë të bollshme për parkingje nëntokësore për banorët dhe vizitorët, me katër hyrje të ndryshme.

01

Kompleksi “INTERNATIONAL RESIDENCE” i ka katër hyrje të veçanta në parkingje. Një hyrje nga rruga “Nekibe Kelmendi”, e cila është hyrje ekskluzivisht vetëm për nevojat e afarizmit. Pastaj, janë hyrja lindore te kulla 1, hyrja jugore ndërmjet kullës 7 dhe 8, si dhe hyrja jug-perëndimore ndërmjet kullës 5 dhe 6.

02

Projektuesit kanë ofruar një zgjidhje shume funksionale duke i lidhur të gjitha etazhet e garazhave ndërmjet vete, duke krijuar një komunikim horizontal dhe vertikal shumë komod dhe lehtë të qasshëm për makina.

01

Kompleksi “INTERNATIONAL RESIDENCE” i ka katër hyrje të veçanta në parkingje. Një hyrje nga rruga “Nekibe Kelmendi”, e cila është hyrje ekskluzivisht vetëm për nevojat e afarizmit. Pastaj, janë hyrja lindore te kulla 1, hyrja jugore ndërmjet kullës 7 dhe 8, si dhe hyrja jug-perëndimore ndërmjet kullës 5 dhe 6.

02

Projektuesit kanë ofruar një zgjidhje shume funksionale duke i lidhur të gjitha etazhet e garazhave ndërmjet vete, duke krijuar një komunikim horizontal dhe vertikal shumë komod dhe lehtë të qasshëm për makina.

03

Dimensionet e rrugëve brenda garazheve janë me gjerësi standard, që mundësojnë lëvizje të lehtë dhe parkim pa pasur nevojë për shume manovra, ndërsa madhësitë e vend-parkingjeve janë në dimensione standarde 2.5x5.0m.

04

Çdo njësi banesore i ka të projektuara dy vend-parkingje, për çdo 30 m² afarizëm është projektuar një vend-parking, gjithashtu është planifikuar që secila kullë t’i ketë së paku gjashtë vend-parkingje të dedikuara për mysafirë.

PARKINGJET

Dimensionet e rrugëve brenda garazheve janë me gjerësi standard, që mundësojnë lëvizje të lehtë dhe parkim pa pasur nevojë për shume manovra, ndërsa madhësitë e vend-parkingjeve janë në dimensione standarde 2.5x5.0m.

03

Çdo njësi banesore i ka të projektuara dy vend-parkingje, për çdo 30 m² afarizëm është projektuar një vend-parking, gjithashtu është planifikuar që secila kullë t’i ketë së paku gjashtë vend-parkingje të dedikuara për mysafirë.

04

PARKINGJET
Garage (7)

05

Të gjitha katet e garazhave janë të pajisura me ventilatorë ndihmës për ajrosje, kurse pjesa më e madhe e parkingjeve kanë ajrosje natyrale, pasiqë topografia e terrenit mundëson që një pjesë e kateve të dalë mbi tokë dhe t’i ekspozohet dritës dhe rrymave të ajrit natyral.

06

Të gjitha parkingjet janë të organizuara në katet nëntokësore dhe nuk do të ketë asnjë parking mbitokësor.

05

Të gjitha katet e garazhave janë të pajisura me ventilatorë ndihmës për ajrosje, kurse pjesa më e madhe e parkingjeve kanë ajrosje natyrale, pasiqë topografia e terrenit mundëson që një pjesë e kateve të dalë mbi tokë dhe t’i ekspozohet dritës dhe rrymave të ajrit natyral.

06

Të gjitha parkingjet janë të organizuara në katet nëntokësore dhe nuk do të ketë asnjë parking mbitokësor.

Garage (7)