Përmbajtja e Projektit

Ngrohja Efiçiente

Kompleksi “INTERNATIONAL RESIDENCE”, përveç planifikimit të zhvillimit të jetës në banesa, në veçanti ka investuar në aplikimin e masave për efiçiencë të energjisë në objektet e saj. Një ndër elementet që përcakton shpenzimet e eneregjisë, është ruajtja e saj, e këtë e kemi arritur dukë aplikuar konceptet më të reja ndërkombëtare në mbështjellësin e objekteve, pra muret permietrike, dritaret, fasadat.

01

INTERNATIONAL RESIDENCE i ka kushtuar rëndësi kyçe ruajtjes së energjisë, andaj diferencimi më I madh në të jetuarit në njësitë e kompleksit tonë është se do të ruhet jo vetëm shëndeti i banorëve, por edhe ambienti.

02

Një ndër elementet që përcakton shpenzimet e eneregjisë, është ruajtja e saj, e këtë e kemi arritur dukë aplikuar konceptet më të reja ndërkombëtare në mbështjellësin e objekteve, pra muret permietrike, dritaret, fasadat.

01

INTERNATIONAL RESIDENCE i ka kushtuar rëndësi kyçe ruajtjes së energjisë, andaj diferencimi më I madh në të jetuarit në njësitë e kompleksit tonë është se do të ruhet jo vetëm shëndeti i banorëve, por edhe ambienti.

02

Një ndër elementet që përcakton shpenzimet e eneregjisë, është ruajtja e saj, e këtë e kemi arritur dukë aplikuar konceptet më të reja ndërkombëtare në mbështjellësin e objekteve, pra muret permietrike, dritaret, fasadat.

03

Sipas ekspertizës së ofruar nga ekspertë të fushës, ky lloj burimi i energjisë do të mundësojë ngrohje/ftohje me kosto mesatare vjetore, e cila nuk do të kalojë shifrën 100€/muaj për njësitë tipike në kompleksin “INTERNATIONAL RESIDENCE”.

04

Nuk do të kishte kuptim mbështjellësi i objekteve nëse nuk do të investohej në burimin e energjisë. Të gjitha njësitë banesore të “INTERNATIONAL RESIDENCE” do të pajisen me sistemin më efiçient në treg për ngrohje/ftohje - Pompat Termike, të cilat në kuadër të sistemit ofrojnë bojlerë me ujë sanitar nga 180 deri 210 litra ujë për njësi.

Një ndër elementet që përcakton shpenzimet e eneregjisë, është ruajtja e saj, e këtë e kemi arritur dukë aplikuar konceptet më të reja ndërkombëtare në mbështjellësin e objekteve, pra muret permietrike, dritaret, fasadat.

03

Nuk do të kishte kuptim mbështjellësi i objekteve nëse nuk do të investohej në burimin e energjisë. Të gjitha njësitë banesore të “INTERNATIONAL RESIDENCE” do të pajisen me sistemin më efiçient në treg për ngrohje/ftohje - Pompat Termike, të cilat në kuadër të sistemit ofrojnë bojlerë me ujë sanitar nga 180 deri 210 litra ujë për njësi.

04