Përmbajtja e Projektit

Marketi i lagjes

Marketi i lagjes do të jetë një hapësirë e dedikuar për për të furnizuar banorët e kompleksit, dhe jo vetëm, me të gjitha produktet ushqimore, higjienike dhe të tjera , të cilat janë të domosdoshme për jetë.

01

Marketi i lagjes është hapësirë e destinuar për zhvillimin e kësaj veprimtarie në kuadër të kullës Nr. 4, në nivelin e suterrenit.

02

Me qasje direkte nga jashtë, me lidhje vertikale me pjesën e afarizmit në përdhesë dhe me lidhje direkte horizontale me garazhat, ky market gjindet në boshtin më të përshtatshëm për komunikim.

01

Pishina është e projektuar në kuadër të suterrenit të kullës Nr. 6, me orientim Jug-lindje dhe Jug, e si e tillë do të ofrojë një ambient të pasur për rekreacion dhe për edukimin-trajnimin e femijëve, të cilët mund të vijnë të organizuar nga kopshti i fëmijëve, si dhe të të gjitha grupmoshave. 

02

E shtrirë në një sipërfaqe prej 1,228 m², pishina do ta ketë hyrjen e veçantë të kontrolluar me recepsion, ku të drejtë shfrytëzimi të barabartë do të kenë si banorët, ashtu edhe për vizitorët e jashtëm.

Harrods Fresh Market Hall _ David Collins Studio

03

Për shkak të positës së favorshme, marketi do të krijojë qasje të lehtë për të gjithë banorët dhe shfrytëzuesit e lagjes.

04

Për këtë market janë dedikuar 10 vend parkingje të jashtme, të cilat do të jenë në shërbim të vizitorëve.

Për shkak të positës së favorshme, marketi do të krijojë qasje të lehtë për të gjithë banorët dhe shfrytëzuesit e lagjes.

03

Për këtë market janë dedikuar 10 vend parkingje të jashtme, të cilat do të jenë në shërbim të vizitorëve.

04

ᴇᴍʙᴀʀᴀᴢᴏ ɴᴏ ᴘʟᴀɴᴇᴀᴅᴏ [ʏᴏᴏɴᴍɪɴ]_ (CANCELADA)