Përmbajtja e Projektit

Kopshti i fëmijëve

Kopshti i fëmijëve / Çerdhja është hapësirë e planifikuar në kompleksin “INTERNATIONAL RESIDENCE”, e cila do të ofrojë lehtësim shumë të madh për banorët e kompleksit, pasi do të jenë shumë më afër fëmijëve të tyre.

01

Kopshti i Fëmijëve do të jetë i pozicionuar në Kullën 5, me një sipërfaqe prej 1,042m², e cila do t’ju ofrojë fëmijëve hapësirë të bollshme për mësim dhe rekreacion.

02

Kopshti i Fëmijëve do të jetë në shërbim të banorëve të lagjes dhe të komunitetit të gjerë, sepse hapësira e dedikuar për këtë kopsht ofron ambient që vetëm institucionet serioze mund të kualifikohen për zhvillim dhe shfrytëzim të kësaj hapësire.

KOPSHTI I FËMIJËVE

01

Kopshti i Fëmijëve do të jetë i pozicionuar në Kullën 5, me një sipërfaqe prej 1,042m², e cila do t’ju ofrojë fëmijëve hapësirë të bollshme për mësim dhe rekreacion.

02

Kopshti i Fëmijëve do të jetë në shërbim të banorëve të lagjes dhe të komunitetit të gjerë, sepse hapësira e dedikuar për këtë kopsht ofron ambient që vetëm institucionet serioze mund të kualifikohen për zhvillim dhe shfrytëzim të kësaj hapësire.

KOPSHTI I FËMIJËVE

Kjo hapësirë e dedikuar, përveç ambienteve të brendshme, do të ketë në dispozicion oborrin e saj për aktivitete të fëmijëve, përkatësisht këndin e lojrave.

03

Kur kemi ideuar kopshtin, patjetër që kemi menduar edhe për prindërit, me ç’rast janë projektuar edhe parkingjet nëntokësore, të dedikuara për prindërit apo shoqëruesit e fëmijëve.

04

03

Kjo hapësirë e dedikuar, përveç ambienteve të brendshme, do të ketë në dispozicion oborrin e saj për aktivitete të fëmijëve, përkatësisht këndin e lojrave.

04

Kur kemi ideuar kopshtin, patjetër që kemi menduar edhe për prindërit, me ç’rast janë projektuar edhe parkingjet nëntokësore, të dedikuara për prindërit apo shoqëruesit e fëmijëve.