Përmbajtja e Projektit

Fitnesi

Hapësira e fitnesit është një nga hapësirat kryesore të parapara për rekreacion dhe aktivitet fizik. Fitnesi do të jetë i hapur jo vetëm për banorët e kompleksit, por në përgjithësi për të gjithë njerëzit e dhënë pas aktivitetit fizik dhe jetës së shëndetshme.

Michaelis Boyd reveals interiors for Studio Gang-designed Brooklyn tower

01

Fitnesi është e projektuar në kuadërë të kullës Nr. 6, që që bashku me pishinën do ta pasurojnë hapësirën për rekreacion.

02

Fitnesi do të zë një hapësirë të bollshme të suterrenit për rekreacion. Hapësira e paraparë për fitnes është 640m².

03

Përpos për palestër, kjo hapësirë do të jetë e paraparë dhe ideale edhe për të gjithë banorët residentë dhe njerëzit e tjerë që merren me Yoga.

01

Fitnesi është e projektuar në kuadërë të kullës Nr. 6, që që bashku me pishinën do ta pasurojnë hapësirën për rekreacion.

02

Fitnesi do të zë një hapësirë të bollshme të suterrenit për rekreacion. Hapësira e paraparë për fitnes është 640m².

03

Përpos për palestër, kjo hapësirë do të jetë e paraparë dhe ideale edhe për të gjithë banorët residentë dhe njerëzit e tjerë që merren me Yoga.

04

Deri në detaje është menduar ruajtja e privatësisë të secilit person që aktivitetin fizik të përditshëm do ta bëjë në fitnesin tonë.

05

Fitnesi do t’i nënshtrohet në çdo kohë kushteve më të larta të higjienës dhe mirëmbajtjes, në mënyrë që të jetë një hapësirë plotësisht e sigurt për të gjithë.

04

Përveç pishinës gjysmë olimpike, do të ketë një pishinë të vogël për fëmijët e vegjël, gjithashtu do të jetë pjesa e SPA-së, ku janë të organizuara saunat, dhomat e avullit, shok-dushat dhe Lounge Bar, si pjesë përbërëse e SPA-së

05

Pishina dhe hapësira përreth është menduar deri në detajet më të vogla, në mënyrë që të ofrojë në një vend të vetëm çdo gjë që kërkojnë vizitorët.