Përmbajtja e Projektit

Afarizmi

Hapësira për afarizëm është një ndër hapësirat më të rëndësishme brenda kompleksit, pasi që përpos që lehtëson dhe pasuron jetën e banorëve, është edhe një mundësi për zgjerimin e bizneseve të ndryshme, në varësi të veprimtarive.

01

Hapësira për afarizëm është projektuar për të ushtruar veprimtari në të biznese të nevojshme për banorët, të tilla si kafiteri, restorant, ëmbëltore, market apo shërbime të ngjashme të pazhurmshme.

02

Përpos bamorëve të INTERNATIONAL RESIDENCE, në hapësirën për afarizëm do të kenë qasje edhe njerëzit tjerë, por me një hyrje krejtësisht tjetër, të jashtme.

01

Hapësira për afarizëm është projektuar për të ushtruar veprimtari në të biznese të nevojshme për banorët, të tilla si kafiteri, restorant, ëmbëltore, market apo shërbime të ngjashme të pazhurmshme.

02

E shtrirë në një sipërfaqe prej 1,228 m², pishina do ta ketë hyrjen e veçantë të kontrolluar me recepsion, ku të drejtë shfrytëzimi të barabartë do të kenë si banorët, ashtu edhe për vizitorët e jashtëm.

03

Një hyrje kah rruga “Nekibe Kelmendi” është hyrje e projektuar ekskluzivisht vetëm për nevojat e afarizmit.

04

Prania e hapësirës afariste brenda kompleksit do të jetë një vlerë e shtuar, e cila do t’u kursejë shumë kohë dhe energji sidomos banorëve, të cilët do të kenë gjithçka që ju duhet brenda zonës së banimit

Një hyrje kah rruga “Nekibe Kelmendi” është hyrje e projektuar ekskluzivisht vetëm për nevojat e afarizmit.

03

Prania e hapësirës afariste brenda kompleksit do të jetë një vlerë e shtuar, e cila do t’u kursejë shumë kohë dhe energji sidomos banorëve, të cilët do të kenë gjithçka që ju duhet brenda zonës së banimit

04